Tarieven 2018

Voor mensen met een restitutiepolis en voor hen die niet (voldoende) verzekerd zijn voor fysiotherapie hanteren wij onderstaande tarieven. Hiervan ontvangt u een nota van de praktijk, welke door u vergoed dient te worden.

Fysiotherapie en manuele therapie (20-25 min.):

 • zitting fysiotherapie: 32,50
 • zitting manuele therapie: 42,00
 • zitting psychosomatische fysiotherapie: 42,00
 • toeslag voor aan huis behandeling: 12,00
 • toeslag voor behandeling bejaardenhuis: 6,00
 • niet nagekomen afspraak: 25,00
 • screening (10 minuten): 12,50
 • screening, intake en onderzoek: 40,00
 • intake en onderzoek na screening: 32,50
 • intake en onderzoek na verwijzing: 32,05
 • eenmalig fysiotherapeutisch consult: 55,00
 • korte rapportage: 44,80

Sportfysiotherapie:

 • circuittraining maximaal 1 uur/keer: 5,00
 • circuittraining 10-strippenkaart van 1/2 uur: 25,00
 • circuittraining 10-strippenkaart van 1 uur: 45,00
 • intake en conditietest: 25,00

Haptotherapie:

 • HA 60 (60 minuten): 85,00
 • niet nagekomen afspraak: 64,00
 • Voor het eerste gesprek zal 60 minuten worden uitgetrokken.
  U ontvangt hiervan een nota van de praktijk, welke door u vergoed dient te worden. Of u deze kosten van uw verzekering terug krijgt hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Ik ben geregistreerd bij het WIH (Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie)

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen client en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij de fysiotherapeut.

 1. Clienten dienen bij aanmelding aan te geven of zij een verwijzing hebben. Zo ja, dan dienen zij deze voorafgaand aan de behandeling te overleggen. Zo nee, dan zal er een screening uitgevoerd worden. Pas hierna zal de fysiotherapeut bepalen of fysiotherapie geindiceerd is en zal verder onderzoek volgen.
 2. Clienten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben.
 3. De rekeningen van behandelingen van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben gaan rechtstreeks naar die zorgverzekeraar. Indien een client niet voor die zorg verzekerd is, dan krijgt hij van ons een nota toegestuurd van de gemaakte kosten.
 4. Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (24 uur van te voren) hebben wij de mogelijkheid u 75% van het behandelingstarief in rekening te brengen. U krijgt hiervoor een nota toegestuurd.
 5. De declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid om het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij de client in rekening te brengen.

VERKOOP VAN ARTIKELEN

In principe op voorraad:

 • tape (wit): 5,00
 • tape (curetape): 10,00
 • tube biofreeze: 11,00
 • sensi spray (chinees): 17,50
 • tube Pinotfit: 10,00
 • flexbar: 15,00
 • enkelbrace: 48,00
 • shoulder stretcher: 12,50
 • duim spalk (materiaal): 10,00

Op bestelling mogelijk:

 • balkussen klein: 35,00
 • balkussen groot: 37,00
 • powerbal: 37,00
 • anatomisch wigkussen: 70,00